O nas

Sieć Informacyjna Europe Direct została powołana do życia przez Komisję Europejską w 2005 roku, aby usprawnić i poprawić komunikację między obywatelami Unii a jej instytucjami. Ogólnym celem sieci jest zapewnienie społeczeństwu łatwego dostępu do informacji na temat wszystkich działań Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na życie codzienne oraz promowanie świadomego i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Dzierzgoń rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 roku i działa przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu. Głównym celem PIEED - Dzierzgoń jest dotarcie z informacjami na temat Unii Europejskiej do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego też nasze usługi skierowane są do mieszkańców 3 powiatów sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego.

W ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Dzierzgoń:

  • udzielamy informacji, porad, pomocy i odpowiedzi na pytania o UE, a w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej priorytetów, prawodawstwa, polityki i programów oraz oferowanych przez nią możliwości finansowania;
  • pomagamy znaleźć źródła informacji specjalistycznych oraz kierujemy do innych służb i sieci;
  • propagujemy wśród mieszkańców naszego regionu wiedzę o Unii Europejskiej i jej działaniach za pośrednictwem naszej strony internetowej, mediów społecznościowych (Facebook, Twitter) oraz poprzez organizowanie imprez i konferencji;
  • współpracujemy z lokalnymi środowiskami;
  • zapewniamy możliwość konsultacji w mobilnych punktach kontaktowych po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu terminu;
  • propagujemy wiedzę o Unii Europejskiej wśród młodzieży poprzez organizację „lekcji europejskich”. Lekcje te są przygotowywane przez pracowników naszego Punktu i przeprowadzane bezpłatnie na terenie szkoły, która wyraziła chęć współpracy.

Zgłoszenie chęci udziału w lekcji europejskiej można dokonać telefonicznie

pod nr 55 276 00 37 oraz

mailowo na adres Europe Direct-Dzierzgoń europedirect-dzierzgon@dzierzgon.com.pl