Łotwa gotowa na euro

Dodano: 6 czerwca 2013

1 stycznia 2014 r. Łotwa będzie mogła przejść z łata na euro – wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Komisję Europejską. W ciągu ostatnich 3 lat władze w Rydze zdołały poradzić sobie z inflacją, nadmiernym deficytem oraz zdobyć zaufanie rynków. - Przewiduje się, że Łotwa będzie w bieżącym roku najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE – prognozuje komisarz Olli Rehn.

Komisja Europejska uznała, że Łotwa osiągnęła wysoki poziom trwałej konwergencji gospodarczej ze strefą euro i przedstawia wniosek o podjęcie przez Radę decyzji w sprawie przyjęcia przez Łotwę euro z dniem 1 stycznia 2014 r.
Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe oraz euro powiedział: Przypadek Łotwy pokazuje, że możliwe jest przezwyciężenie przez państwa zaburzeń równowagi makroekonomicznej niezależnie od tego, jak poważne są te zaburzenia, i wyjście z takiej sytuacji jeszcze silniejszym. Po głębokiej recesji, która miała miejsce w latach 2008-2009, Łotwa podjęła zdecydowane działania polityczne wspierane przez program pomocy finansowej kierowany przez UE i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Działania te doprowadziły do poprawy elastyczności i zdolności adaptacyjnych gospodarki w granicach ogólnych ram UE dla trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. I przyniosło to rezultaty. Przewiduje się bowiem, że Łotwa będzie w bieżącym roku najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE.
Komisarz dodał: To, że Łotwa pragnie przyjąć euro, jest oznaką zaufania do naszej wspólnej waluty oraz kolejnym dowodem na to, że mylili się ci, którzy przewidywali rozpad strefy euro.

Zobacz więcej