Spotkanie zinformacyjno-warsztatowe z młodzieżą ZS w Dzierzgoniu

Dodano: 29 kwietnia 2021

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Wydarzenie to z reguły obchodzone jest w październiku lub listopadzie, jednak z powodu pandemii w tym roku spotkaliśmy się z uczniami dzierzgońskiego Zespoły Szkół dopiero w kwietniu. Jak to mówią: „Lepiej późno, niż wcale”.

ZS im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu współpracuje z Punktem Informacji Europejskiej od początku jego istnienia. W minionych latach organizowaliśmy dla uczniów tej szkoły lekcje europejskie oraz imprezy edukacyjne, w tym m.in. spotkania informacyjno – warsztatowe w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Nie inaczej było w tym roku, chociaż ze względu na okoliczności wydarzenie odbyło się on-line. W tym roku wzięli w nim udział nie tylko do uczniowie szkoły branżowej oraz również klasy o profilu gastronomicznym i turystycznym.

W czasie spotkania młodzież miała okazję do rozmowy o możliwościach kształcenia zawodowego w Europie, o znaczeniu praktyk zawodowych i możliwości wyjazdów na zagraniczne staże i praktyki w ramach europejskiego programu Erasmus Plus. Dzierzgońska młodzież dzieliła się swoimi doświadczeniami, gdyż szkoła organizuje wyjazdy na praktyki do Niemiec. Rozmawiano również o prowadzeniu własnej działalności, o odkrywaniu swoich mocnych i słabych stron. W spotkaniu udział wzięło 29 uczniów,