Aktualności

Zakończenie działalności Punktu 30 kwietnia 2021 Zakończenie działalności Punktu Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 kwietnia 2021 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Dzierzgoń po niemal 8 latach kończy swoją działalność. Dziękujemy wszystkim za współpracę, za kontakt z naszym Punktem oraz za zainteresowanie i każde dobro słowo. Jednocześnie zapraszamy do kontaktu z naszymi kolegami z innych punktów sieci Europ Direct, która wciąż kontynuować będzie swoją działalność. Listę punktów znajdą Państwo na stronie https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl Zachęcamy również do kontaktu poprzez stronę kontaktową UE https://europa.eu/european-union/contact_pl oraz kontakt telefoniczny 00 800 6 7 8 9 10 11 DZIĘKUJEMY   Obraz ShonEjai z Pixabay
Spotkanie zinformacyjno-warsztatowe z młodzieżą 29 kwietnia 2021 Spotkanie zinformacyjno-warsztatowe z młodzieżą ZS w Dzierzgoniu Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  
Atlas demografii 29 kwietnia 2021 Atlas demografii Ruszył unijny „Atlas demografii” – interaktywne narzędzie internetowe do wizualizacji, monitorowania i przewidywania zmian demograficznych w Unii Europejskiej, opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Atlas zapewnia szybki i łatwy dostęp do kompleksowego zbioru danych i wiedzy zgromadzonych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.   Obraz Brian Merrill z Pixabay
Spotkanie informacyjno – warsztatowe w ramach Ś 28 kwietnia 2021 Spotkanie informacyjno – warsztatowe w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pt.: „Przedsiębiorczość pomysłem młodych na życie” O tym jak założyć własną działalność, czy każdy może zostać przedsiębiorcą oraz o tym jak korzystać z funduszy europejskich rozmawialiśmy z młodzieżą ZS Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku.
Eurobarometr 94: Co myślą Polacy o pandemii, fak 26 kwietnia 2021 Eurobarometr 94: Co myślą Polacy o pandemii, fake newsach i demokracji Polacy lepiej oceniają działania lokalnych władz i Unii Europejskiej w celu zwalczania pandemii niż te podejmowane przez polski rząd. W najnowszym badaniu opinii publicznej Eurobarometr Polakom zadano pytania o życie w czasie COVID-19, o opinię na temat działania mediów oraz o ich stosunek do polityki klimatycznej i praworządności.         Obraz Graphics@ HandiHow z Pixabay
Eurobarometr: pandemia nie zabiła wiary w UE 23 kwietnia 2021 Eurobarometr: pandemia nie zabiła wiary w UE Pandemia koronawirusa od ponad roku wywiera skutki na codzienne życie Europejczyków. Jednak według ostatniego standardowego badania Eurobarometr przeprowadzonego w lutym i marcu 2021 r. postawy wobec UE są nadal pozytywne. Zdaniem Europejczyków główne problemy - zarówno w skali UE, jak i na szczeblu krajowym - to zdrowie i sytuacja gospodarcza.   Obraz Tumisu z Pixabay
Inwestuj w zielone 22 kwietnia 2021 Inwestuj w zielone Pierwsza w historii unijna systematyka pomoże firmom stwierdzić, czy ich inwestycje i działalność mają rzeczywiście proekologiczny charakter. To kolejne kroki Komisji Europejskiej, aby przekierować przepływy kapitałowe i inwestycyjne w stronę zrównoważonej działalności gospodarczej. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Europę do 2050 r. neutralności klimatycznej. Obraz Gerd Altmann z Pixabay 
Inicjatywy od obywateli 21 kwietnia 2021 Inicjatywy od obywateli Dwie kolejne inicjatywy obywatelskie zarejestrowała Komisja Europejska. „Zielone dachy” to wezwanie do ułatwień tworzenia zielonych ogrodów na dachach firm. Z kolei „Program wymiany urzędników służby cywilnej (CSEP)” proponują uruchomienie wymian i szkoleń w innych krajach UE. Od 2012 r. KE zarejestrowała łącznie 78 europejskich inicjatyw obywatelskich, a 26 odrzuciła.   Obraz Gerd Altmann z Pixabay
Rozmowy o uzależnieniach 21 kwietnia 2021 Rozmowy o uzależnieniach Jednym z istotnych zadań Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Dzierzgoń jest szeroko pojęta edukacja dotycząca zagadnień związanych z Unią Europejską oraz ważnych kwestii społecznych takich jak bezpieczeństwo, zdrowie czy możliwości kształcenia. Oprócz przedstawienia zagadnienia zawsze staramy się również przedstawić działania UE w danym temacie. Nie inaczej było podczas spotkania informacyjno-warsztatowego, dotyczącego uzależnień i narkomanii wśród młodzieży.     Obraz Natalia Ovcharenko z Pixabay
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: dołą 19 kwietnia 2021 Konferencja w sprawie przyszłości Europy: dołącz do debaty! Dajemy wszystkim możliwość przyczynienia się do kształtowania przyszłości Europy i nawiązania kontaktów z innymi jej obywatelami – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Ruszyła wielojęzyczna platforma cyfrowa Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jest dostępna w 24 językach i umożliwi uczestnictwo w wydarzeniach on-line oraz dzielenie się pomysłami na każdy temat dotyczący przyszłości wspólnoty.
Seminarium informacyjne „Europejski Zielony Ład 17 kwietnia 2021 Seminarium informacyjne „Europejski Zielony Ład. O co tak naprawdę chodzi?” Czym jest Europejski Zielony Ład? O co tak naprawdę chodzi w tym ważnym priorytecie Unii Europejskiej? Jak chronić naszą planetę? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwała młodzież z ZS im. Jana Kasprowicza w Sztumie. Obraz Gerd Altmann z Pixabay
Cyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pand 15 kwietnia 2021 Cyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pandemii - Kartele przestępcze w coraz większym stopniu wykorzystują nowoczesne technologie i nie przepuszczają żadnej okazji do rozszerzenia swojej nielegalnej działalności, czy to w internecie czy poza nim – powiedział wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas. Dlatego Komisja Europejska zaprezentowała 5-letnią strategię na rzecz pobudzenia współpracy w UE i lepszego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dochodzeniach.   Obraz Pete
Człowiek, nie towar 14 kwietnia 2021 Człowiek, nie towar W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 tys. ofiar handlu ludźmi. Szacuje się, że w skali światowej zyski z tego procederu sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025), która skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji. Obraz sammisreachers z Pixabay
Reagowanie kryzysowe bez VAT 12 kwietnia 2021 Reagowanie kryzysowe bez VAT Zwolnienie z VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu proponuje Komisja Europejska. Podatek pobierany od niektórych transakcji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych staje się w ramach zamówień publicznych kosztem obciążającym. – Zapewni to maksymalizację skutków finansowych działań pomocowych – powiedział komisarz Paolo Gentiloni.   Obraz Bruno /Germany z Pixabay
123 mln euro na badania koronawirusa 7 kwietnia 2021 123 mln euro na badania koronawirusa - Musimy (…) przygotować się na przyszłe wyzwania, od wczesnego wykrywania wariantów do organizowania i koordynowania badań klinicznych nad nowymi szczepionkami i terapiami – powiedziała komisarz Marija Gabriel. KE uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa. Obraz fernando zhiminaicela z Pixabay