22 października 2020

Nagroda im. Sacharowa 2020 przyznana opozycji demokratycznej…

Demokratyczna opozycja na Białorusi otrzymała nagrodę im. Sacharowa 2020 za wolność myśli.
21 października 2020

SURE za 17 miliardów

Ruszyła pierwsza emisja obligacji społecznych o wartości 17 mld euro w ramach unijnego instrumentu SURE, który ma pomóc…
13 października 2020

Oświadczenie Komisji Europejskiej dotyczące koordynacji…

W następstwie wniosku Komisji przedstawionego 4 września 2020 r. unijni ministrowie osiągnęli dziś porozumienie, które zapewni…
9 października 2020

Solidarna pomoc. Również dla Polski

823 mln euro – to pomoc finansowa zaproponowana przez Komisję Europejska w związku z trzęsieniem ziemi w Chorwacji, powodziami…
7 października 2020

Obligacje społeczne w ramach SURE

Komisja Europejska wyemituje w ramach instrumentu SURE obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro.
Brexit: zastrzeżenia KE do umowy o wystąpieniu 2 października 2020 Brexit: zastrzeżenia KE do umowy o wystąpieniu Wielka Brytania w ciągu miesiąca powinna dostarczyć Komisji Europejskiej odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z naruszeniem zobowiązań wynikających z umowy o wystąpieniu. To rozpoczęcie formalnego postępowania naruszeniowego. Chodzi o projekt ustawy o rynku wewnętrznym, który poważnie narusza protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej.
Polskie lotniska dostaną wsparcie 30 września 2020 Polskie lotniska dostaną wsparcie Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 32 mln euro, który ma zrekompensować portom lotniczym straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa. Obejmuje on mechanizm wycofania, w ramach którego wszelkie ewentualne wsparcie, które przewyższa rzeczywiste straty, będzie musiało zostać zwrócone państwu polskiemu.
Europejski Dzień Języków 2020 - zapraszamy na w 29 września 2020 Europejski Dzień Języków 2020 - zapraszamy na webinaria dla nauczycielek i nauczycieli Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Fundacją Polskie Forum Migracyjne zapraszają nauczycielki i nauczycieli do udziału w bezpłatnych webinariach organizowanych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2020.  
Nowy start w obszarze migracji 24 września 2020 Nowy start w obszarze migracji - Skończył się czas, kiedy mogliśmy mieszkać w domu zbudowanym tylko w połowie. Nadszedł moment, by zjednoczyć się wokół wspólnej europejskiej polityki migracyjnej – powiedział wiceprzewodniczący Margaritis Schinas. Komisja Europejska proponuje nowy pakt o migracji i azylu, który wprowadzi przewidywalny i niezawodny system zarządzania tym ogólnoeuropejskim problemem.
Plan walki z rakiem w miejscu pracy 23 września 2020 Plan walki z rakiem w miejscu pracy Co roku w UE w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. umiera. Aby lepiej chronić pracowników, Komisja Europejska zaproponowała dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne. - Miejsce pracy powinno być bezpieczne – podkreśla komisarz Nicolas Schmit.
Stop fali rasizmu 21 września 2020 Stop fali rasizmu - W demokratycznych społeczeństwach nie ma miejsca dla dyskryminacji na tle rasowym ani jakiejkolwiek formy rasizmu – powiedziała komisarz Helena Dalli prezentując nowy unijny plan w tym zakresie. Przewiduje on m.in. lepsze stosowanie prawa antydyskryminacyjnego, sprawiedliwe traktowanie obywateli przez organy państw, większą różnorodność pracowników UE.
Zielony Ład dla innowatorów 18 września 2020 Zielony Ład dla innowatorów Miliard euro na inwestycje przyspieszające ekologiczną i cyfrową transformację UE oferuje Komisja Europejska w ramach zaproszenia do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć badań i innowacji dotyczących kryzysu klimatycznego, ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie.
Nowa energia Europy 17 września 2020 Nowa energia Europy - Przyszłość leży w naszych rękach. Jaka będzie Europa – to zależy od nas. Zbudujmy świat, w którym chcemy żyć – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej kończąc swoje pierwsze orędzie o stanie Unii wygłoszone na forum Parlamentu. Ursula von der Leyen zapowiedziała m.in. zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc. oraz coroczne raporty na temat stanu praworządności we wszystkich krajach UE.
Stan Unii Europejskiej 16 września 2020 Stan Unii Europejskiej Tematem tegorocznej debaty o stanie Unii Europejskiej 16 września były nowe plany UE na stawienie czoła zmianie klimatu, rasizmowi, zagrożeniom dla zdrowia i migracji.  
Zaproszenie do wspólnego oglądania transmisji Or 15 września 2020 Zaproszenie do wspólnego oglądania transmisji Orędzia o Stanie Unii Europejskiej W środę 16 września br. o godz. 9:00 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego swoje pierwsze orędzie o stanie Unii.
Dezinformacja w czasie pandemii 11 września 2020 Dezinformacja w czasie pandemii Platformy internetowe i sektor reklamowy mogą wiele zrobić, aby przeciwdziałać dezinformacji, gdy są poddawane kontroli publicznej – powiedziała wiceprzewodnicząca KE Věra Jourová przedstawiając ocenę kodeksu w zakresie zwalczania dezinformacji. Podjęte działania doprowadziły m.in. do zwiększenia znaczenia autorytatywnych źródeł informacji oraz dostępności narzędzi pozwalających krytycznie oceniać treści w internecie.  
Świat przeciw koronawirusowi 10 września 2020 Świat przeciw koronawirusowi Komisja Europejska zacieśnia współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), aby jak najszybciej zapewnić globalny dostęp do szczepionek, testów i terapii przeciwko COVID-19. - UE wykorzysta wszystkie swoją uprawnienia w zakresie koordynacji, aby pomóc w utrzymaniu jedności świata w walce z koronawirusem – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.  
Szansa na 200 mln dawek szczepionki 9 września 2020 Szansa na 200 mln dawek szczepionki Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z konsorcjum BioNTech-Pfizer na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z BioNTech-Pfizer zapewniłaby wszystkim państwom członkowskim UE możliwość zakupu preparatu, jak również przekazania go w formie darów krajom o niskich i średnich dochodach lub redystrybucji w innych krajach europejskich.
Smog trzeba pokonać 8 września 2020 Smog trzeba pokonać Zanieczyszczenie powietrza, hałas, skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów i narażenie na groźne chemikalia prowadzą do złego stanu zdrowia mieszkańców Europy. Według gruntownej oceny zdrowia i środowiska, opublikowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), zła jakość otoczenia przyczynia się do 13 proc. zgonów.  
Integracja migrantów i uchodźców 7 września 2020 Integracja migrantów i uchodźców - Migrujący pracownicy i przedsiębiorcy posiadają umiejętności i talenty, które przyczyniają się do odbudowy europejskiej gospodarki – powiedziała komisarz Ylva Johansson. KE oraz partnerzy społeczni i gospodarczy wznawiają współpracę lepszej integracji migrantów i uchodźców na rynku pracy. - Europejski filar praw socjalnych nie dzieli ludzi według tego, skąd pochodzą – dodaje komisarz Nicolas Schmit.