30 kwietnia 2021

Zakończenie działalności Punktu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 kwietnia 2021 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Dzierzgoń po niemal…
29 kwietnia 2021

Spotkanie zinformacyjno-warsztatowe z młodzieżą ZS w Dzierzgoniu

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, związana z podniesieniem…
29 kwietnia 2021

Atlas demografii

Ruszył unijny „Atlas demografii” – interaktywne narzędzie internetowe do wizualizacji, monitorowania i przewidywania…
28 kwietnia 2021

Spotkanie informacyjno – warsztatowe w ramach Światowego…

O tym jak założyć własną działalność, czy każdy może zostać przedsiębiorcą oraz o tym jak korzystać z funduszy europejskich rozmawialiśmy…
26 kwietnia 2021

Eurobarometr 94: Co myślą Polacy o pandemii, fake newsach…

Polacy lepiej oceniają działania lokalnych władz i Unii Europejskiej w celu zwalczania pandemii niż te podejmowane przez polski rząd.…
Eurobarometr: pandemia nie zabiła wiary w UE 23 kwietnia 2021 Eurobarometr: pandemia nie zabiła wiary w UE Pandemia koronawirusa od ponad roku wywiera skutki na codzienne życie Europejczyków. Jednak według ostatniego standardowego badania Eurobarometr przeprowadzonego w lutym i marcu 2021 r. postawy wobec UE są nadal pozytywne. Zdaniem Europejczyków główne problemy - zarówno w skali UE, jak i na szczeblu krajowym - to zdrowie i sytuacja gospodarcza.   Obraz Tumisu z Pixabay
Inwestuj w zielone 22 kwietnia 2021 Inwestuj w zielone Pierwsza w historii unijna systematyka pomoże firmom stwierdzić, czy ich inwestycje i działalność mają rzeczywiście proekologiczny charakter. To kolejne kroki Komisji Europejskiej, aby przekierować przepływy kapitałowe i inwestycyjne w stronę zrównoważonej działalności gospodarczej. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Europę do 2050 r. neutralności klimatycznej. Obraz Gerd Altmann z Pixabay 
Inicjatywy od obywateli 21 kwietnia 2021 Inicjatywy od obywateli Dwie kolejne inicjatywy obywatelskie zarejestrowała Komisja Europejska. „Zielone dachy” to wezwanie do ułatwień tworzenia zielonych ogrodów na dachach firm. Z kolei „Program wymiany urzędników służby cywilnej (CSEP)” proponują uruchomienie wymian i szkoleń w innych krajach UE. Od 2012 r. KE zarejestrowała łącznie 78 europejskich inicjatyw obywatelskich, a 26 odrzuciła.   Obraz Gerd Altmann z Pixabay
Rozmowy o uzależnieniach 21 kwietnia 2021 Rozmowy o uzależnieniach Jednym z istotnych zadań Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Dzierzgoń jest szeroko pojęta edukacja dotycząca zagadnień związanych z Unią Europejską oraz ważnych kwestii społecznych takich jak bezpieczeństwo, zdrowie czy możliwości kształcenia. Oprócz przedstawienia zagadnienia zawsze staramy się również przedstawić działania UE w danym temacie. Nie inaczej było podczas spotkania informacyjno-warsztatowego, dotyczącego uzależnień i narkomanii wśród młodzieży.     Obraz Natalia Ovcharenko z Pixabay
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: dołą 19 kwietnia 2021 Konferencja w sprawie przyszłości Europy: dołącz do debaty! Dajemy wszystkim możliwość przyczynienia się do kształtowania przyszłości Europy i nawiązania kontaktów z innymi jej obywatelami – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Ruszyła wielojęzyczna platforma cyfrowa Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jest dostępna w 24 językach i umożliwi uczestnictwo w wydarzeniach on-line oraz dzielenie się pomysłami na każdy temat dotyczący przyszłości wspólnoty.
Seminarium informacyjne „Europejski Zielony Ład 17 kwietnia 2021 Seminarium informacyjne „Europejski Zielony Ład. O co tak naprawdę chodzi?” Czym jest Europejski Zielony Ład? O co tak naprawdę chodzi w tym ważnym priorytecie Unii Europejskiej? Jak chronić naszą planetę? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwała młodzież z ZS im. Jana Kasprowicza w Sztumie. Obraz Gerd Altmann z Pixabay
Cyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pand 15 kwietnia 2021 Cyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pandemii - Kartele przestępcze w coraz większym stopniu wykorzystują nowoczesne technologie i nie przepuszczają żadnej okazji do rozszerzenia swojej nielegalnej działalności, czy to w internecie czy poza nim – powiedział wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas. Dlatego Komisja Europejska zaprezentowała 5-letnią strategię na rzecz pobudzenia współpracy w UE i lepszego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dochodzeniach.   Obraz Pete
Człowiek, nie towar 14 kwietnia 2021 Człowiek, nie towar W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 tys. ofiar handlu ludźmi. Szacuje się, że w skali światowej zyski z tego procederu sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025), która skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji. Obraz sammisreachers z Pixabay
Reagowanie kryzysowe bez VAT 12 kwietnia 2021 Reagowanie kryzysowe bez VAT Zwolnienie z VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu proponuje Komisja Europejska. Podatek pobierany od niektórych transakcji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych staje się w ramach zamówień publicznych kosztem obciążającym. – Zapewni to maksymalizację skutków finansowych działań pomocowych – powiedział komisarz Paolo Gentiloni.   Obraz Bruno /Germany z Pixabay
123 mln euro na badania koronawirusa 7 kwietnia 2021 123 mln euro na badania koronawirusa - Musimy (…) przygotować się na przyszłe wyzwania, od wczesnego wykrywania wariantów do organizowania i koordynowania badań klinicznych nad nowymi szczepionkami i terapiami – powiedziała komisarz Marija Gabriel. KE uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa. Obraz fernando zhiminaicela z Pixabay 
Zdrowych Świat Wielkanocnych! 2 kwietnia 2021 Zdrowych Świat Wielkanocnych!
Kolejne miliardy z SURE 30 marca 2021 Kolejne miliardy z SURE Prawie półtora miliarda euro otrzymała Polska w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W sumie Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. Pożyczki w ramach SURE pomagają uporać się z nagłym wzrostem wydatków na utrzymanie zatrudnienia. Obraz Hans Braxmeier z Pixabay
Żywność i nauka 29 marca 2021 Żywność i nauka Badania naukowe powinny się bezpośrednio przekładać na wzrost bezpieczeństwa żywności w Europie. Dlatego od 27 marca 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. - Większa przejrzystość prac naukowych zwiększy zaufanie konsumentów – powiedziała komisarz Stella Kyriakides. Obraz felixioncool z Pixabay
Program UE dla zdrowia 26 marca 2021 Program UE dla zdrowia To ambitny i ukierunkowany program finansowania na lata 2021–2027, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich politykach i działaniach Unii zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. Budżet 5,1 mld euro umożliwi prowadzenie ukierunkowanych inwestycji, aby zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej. Obraz Gerd Altmann z Pixabay    
Szczepionkowy inkubator 25 marca 2021 Szczepionkowy inkubator Nową procedurę ułatwiającą i przyspieszającą zatwierdzanie szczepionek dostosowanych do nowych wariantów COVID-19 proponuje KE. Dzięki temu do obrotu trafią skuteczne preparaty dopuszczone na podstawie mniejszego zestawu dodatkowych danych przedkładanych Europejskiej Agencji Leków. Przyspieszenie procedury jest jednym z głównych działań Inkubatora HERA. Obraz torstensimon z Pixabay